Πλάκες Μικροτιτλοποίησης

Πλάκες Μικροτιτλοποίησης

Πλάκες Μικροτιτλοποίησης

- πλαστικές

- 96 θέσεων

- με αλφαριθμητική αρίθμηση  

- μη αποστειρωμένες

047.01.002

Πλάκα μικροτιτλοποίησης με πυθμένα σχήματος "U"

Συσκευασία
5/100

047.02.002

Πλάκα μικροτιτλοποίησης με πυθμένα σχήματος "V"

Συσκευασία
5/100

047.03.002

Πλάκα μικροτιτλοποίησης με επίπεδο πυθμένα 

Συσκευασία
5/100
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging