Πιπέτες καθίζησης

020.01.002

Πιπέτες καθίζησης πλαστικές με εσωτερικό έμβολο από πολυαιθυλένιο, βαθμονομημένες 0-160ml 

Συσκευασία
250/1000

020.01.003

Πιπέτες καθίζησης υάλινες με εσωτερικό έμβολο από πολυαιθυλένιο, βαθμονομημένες 0-180ml 

Συσκευασία
500/2000

020.02.002

Πιπέτες καθίζησης πλαστικές, με ελαστικό δακτύλιο Sedi - rate P-2, βαθμονομημένες 0-170ml, με φίλτρο   

Συσκευασία
200/800
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging