Ποτήρια φαρμάκων πλαστικά

Ποτήρια φαρμάκων πλαστικά

Ποτήρια φαρμάκων πλαστικά

034.01.001

Ποτήρια φαρμάκων πλαστικά (PP), 30ml, βαθμονομημένα, διάφανα

Συσκευασία
75/3750
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging