Δοχείο 24ώρου

Δοχείο 24ώρου

Δοχείο 24ώρου

- πλαστικά (PE)

- βαθμονομημένα 

 

049.02.001

Δοχεία 24ώρου 2500ml

Συσκευασία
1/30
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging