Ουροδοχεία

Ουροδοχεία

Ουροδοχεία

- πλαστικά (PP)

                                                                          - με βιδωτό πώμα

                                                                          - με χώρο αναγραφής στοιχείων 

023.03.001

Ουροδοχείο 30ml, μη αποστειρωμένο

Συσκευασία
50/700

023.03.003

Ουροδοχείο 30ml, αποστειρωμένο (Aseptic Sterile - Cleanroom ISO 8)

Συσκευασία
50/700

023.03.004

Ουροδοχείο 30ml, αποστειρωμένο (Aseptic Sterile - Cleanroom ISO 8), σε ατομική συσκευασία (σακουλάκι) 

Συσκευασία
500/500

032.01.002

Ουροδοχείο 60ml, αποστειρωμένο (Aseptic Sterile - Cleanroom ISO 8), σε ατομική συσκευασία (σακουλάκι) 

Συσκευασία
500/500

032.02.002

Ουροδοχείο 60ml, αποστειρωμένο (Beta rays Sterile), με πιστοποιητικό αποστείρωσης ανά παρτίδα, σε ατομική συσκευασία (σακουλάκι) 

Συσκευασία
500/500

032.01.001

Ουροδοχείο 120ml, αποστειρωμένο (Aseptic Sterile - Cleanroom ISO 8), σε ατομική συσκευασία (σακουλάκι) 

Συσκευασία
250/250

032.02.001

Ουροδοχείο 120ml, αποστειρωμένο (Beta rays Sterile), με πιστοποιητικό αποστείρωσης ανά παρτίδα, σε ατομική συσκευασία (σακουλάκι) 

Συσκευασία
250/250

032.01.003

Ουροδοχείο 200ml, μη αποστειρωμένο

Συσκευασία
300/300

032.03.001

Ουροδοχεία πλαστικά 120ml βαθμονομημένα, κατάλληλα για χρήση με σωληνάρια κενού, αποστειρωμένα (Beta rays Sterile), με πιστοποιητικό αποστείρωσης ανά παρτίδα, σε ατομική συσκευασία (σακουλάκι) 

Συσκευασία
250/250
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging