Φιαλίδια γυάλινα με βιδωτό μεταλλικό πώμα

Φιαλίδια γυάλινα με βιδωτό μεταλλικό πώμα

Φιαλίδια γυάλινα με βιδωτό μεταλλικό πώμα

023.01.007

Φιαλίδια υάλινα λευκά MINION 7ml, με βιδωτό μεταλλικό πώμα

Συσκευασία
1/288

023.01.014

Φιαλίδια υάλινα λευκά BIJOU 14ml, με βιδωτό μεταλλικό πώμα

Συσκευασία
1/288

023.01.028

Φιαλίδια υάλινα λευκά UNIVERSAL 28ml, με βιδωτό μεταλλικό πώμα

Συσκευασία
1/144
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging