Φιαλίδια γυάλινα σταγονομετρικά, με γυάλινο εσμυρισμένο πώμα

Φιαλίδια γυάλινα σταγονομετρικά, με γυάλινο εσμυρισμένο πώμα

Φιαλίδια γυάλινα σταγονομετρικά, με γυάλινο εσμυρισμένο πώμα

022.01.050

Φιαλίδιο σταγονομετρικό λευκό 50ml γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 14/23, με διάμετρο βάσης 44mm και ύψος 92mm

Συσκευασία
1/96

022.02.050

Φιαλίδιο σταγονομετρικό καφέ 50ml γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 14/23, με διάμετρο βάσης 44mm και ύψος 92mm

Συσκευασία
1/96

022.01.100

Φιαλίδιο σταγονομετρικό λευκό 100ml γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 14/23, με διάμετρο βάσης 55mm και ύψος 106mm

Συσκευασία
1/70

022.02.100

Φιαλίδιο σταγονομετρικό καφέ 100ml γυάλινο, με εσμυρισμένο πώμα NS 14/23, με διάμετρο βάσης 55mm και ύψος 106mm

Συσκευασία
1/70
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging