Φιαλίδια σπινθηρισμού

024.01.001

Φιαλίδιo σπινθηρισμού 4ml πλαστικά (HDPE), με βιδωτό πώμα, διαστάσεων Ø 13x54mm 

Συσκευασία
1000/2000

024.01.002

Φιαλίδιo σπινθηρισμού 20ml πλαστικά (HDPE), με βιδωτό πώμα, διαστάσεων Ø 27x61mm 

Συσκευασία
100/1000

024.02.002

Φιαλίδιo σπινθηρισμού 20ml γυάλινα, με βιδωτό πλαστικό (PE) πώμα, διαστάσεων Ø 27x57mm 

Συσκευασία
100/500
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging