Κωνικές Φιάλες υάλινες BOMEX

Κωνικές Φιάλες υάλινες BOMEX

Κωνικές Φιάλες υάλινες BOMEX

- απο βοριοπυριτικό γυαλί  (BORO 3.3)

- βαθμονομημένες 

004.02.010

Κωνική φιάλη γυάλινη 10ml, στενόλαιμη

Συσκευασία
1/1

004.02.025

Κωνική φιάλη γυάλινη 25ml, στενόλαιμη

Συσκευασία
1/40

004.02.050

Κωνική φιάλη γυάλινη 50ml, στενόλαιμη

Συσκευασία
1/24

004.02.100

Κωνική φιάλη γυάλινη 100ml, στενόλαιμη

Συσκευασία
1/16

004.02.200

Κωνική φιάλη γυάλινη 200ml, στενόλαιμη

Συσκευασία
1/6

004.02.250

Κωνική φιάλη γυάλινη 250ml, στενόλαιμη

Συσκευασία
1/6

004.02.300

Κωνική φιάλη γυάλινη 300ml, στενόλαιμη

Συσκευασία
1/6

004.02.500

Κωνική φιάλη γυάλινη 500ml, στενόλαιμη

Συσκευασία
1/8

004.02.910

Κωνική φιάλη γυάλινη 1000ml, στενόλαιμη

Συσκευασία
1/6

004.02.920

Κωνική φιάλη γυάλινη 2000ml, στενόλαιμη

Συσκευασία
1/2
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging