Ογκομετρικοί κύλινδροι γυάλινοι Β Κλάσης SIMAX

Ογκομετρικοί κύλινδροι γυάλινοι Β Κλάσης SIMAX

Ογκομετρικοί κύλινδροι γυάλινοι Β Κλάσης SIMAX

- απο βορυοπυριτικό γυαλί Simax (Boro 3.3) 

- με καφέ βαθμονόμηση

- υψηλής φόρμας

- με εξάγωνη βάση 

- με ρύγχος εκκροής

001.02.005

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 5ml, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 0,1ml, ύψους 11,50cm & διαμέτρου 1,29cm

Συσκευασία
1/10

001.02.010

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 10ml, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 0,2ml, ύψους 13,50cm & διαμέτρου 1,55cm

Συσκευασία
1/10

001.02.025

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 25ml, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 0,5ml, ύψους 16,00cm & διαμέτρου 2,13cm

Συσκευασία
1/10

001.02.050

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 50ml, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 1ml, ύψους 19,50cm & διαμέτρου 2,60cm

Συσκευασία
1/10

001.02.100

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 100ml, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 1ml, ύψους 24,00cm & διαμέτρου 3,13cm

Συσκευασία
1/1

001.02.250

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 250ml, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 2ml, ύψους 32,00cm & διαμέτρου 4,07cm

Συσκευασία
1/1

001.02.500

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 500ml, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 5ml, ύψους 38,00cm & διαμέτρου 5,32cm

Συσκευασία
1/1

001.02.910

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 1000ml, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 10ml, ύψους 46,50cm & διαμέτρου 6,70cm

Συσκευασία
1/1

001.02.920

Ογκομετρικός κύλινδρος γυάλινος 2000ml, Β Κλάσης, με καφέ βαθμονόμηση ανά 20ml, ύψους 53,50cm & διαμέτρου 8,50cm

Συσκευασία
1/1
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging