Πώματα γυάλινα με εσμύρισμα

Πώματα γυάλινα με εσμύρισμα

Πώματα γυάλινα με εσμύρισμα

- απο βοριοπυριτικό γυαλί (BORO 3.3) 

008.01.001

Πώμα γυάλινo  NS10/19 

Συσκευασία
1/1

008.01.002

Πώμα γυάλινo NS12/21

Συσκευασία
1/1

008.01.003

Πώμα γυάλινo NS14/23

Συσκευασία
1/1

008.01.004

Πώμα γυάλινo NS19/26

Συσκευασία
1/1

008.01.005

Πώμα γυάλινo NS24/29

Συσκευασία
1/1

008.01.006

Πώμα γυάλινo NS29/32

Συσκευασία
1/1
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging