Βαμβακοφόροι Στυλεοί

039.01.001

Στυλεοί ξύλινοι, μήκους 150mm

Συσκευασία
1000/50000

037.01.001

Βαμβακοφόροι στυλεοί ξύλινοι, 150mm, μη αποστειρωμένοι

Συσκευασία
100/20000

037.01.003

Βαμβακοφόροι στυλεοί ξύλινοι, 150mm, αποστειρωμένοι ανά ένας , σε ατομική συσκευασία blister

Συσκευασία
100/5000

037.01.004

Βαμβακοφόροι στυλεοί πλαστικοί, με rayon, 150mm, αποστειρωμένοι ανά ένας , σε ατομική συσκευασία blister

Συσκευασία
100/1000

037.01.011

Βαμβακοφόροι στυλεοί μεταλλικοί, με rayon , 150mm, αποστειρωμένοι ανά ένας  σε ατομική συσκευασία blister

Συσκευασία
300/1800

037.01.005

Βαμβακοφόροι στυλεοί ξύλινοι, μήκους 150mm, εντός πλαστικού σωληναρίου διαστάσεων 150Χ12mm, με ετικέτα αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένοι, συσκευασμένοι ανά ένας σε blister  

Συσκευασία
150/900

037.01.015

Βαμβακοφόροι στυλεοί ξύλινοι, μήκους 150mm, εντός πλαστικού σωληναρίου διαστάσεων 150Χ12mm, με ετικέτα αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένοι ανά ένας

Συσκευασία
100/1000

037.01.006

Βαμβακοφόροι στυλεοί πλαστικοί, με rayon, μήκους 150mm, εντός πλαστικού σωληναρίου διαστάσεων 150Χ12mm, με ετικέτα αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένοι, συσκευασμένοι ανά ένας σε blister  

Συσκευασία
150/900

037.01.013

Βαμβακοφόροι στυλεοί πλαστικοί, με rayon, μήκους 150mm, εντός πλαστικού σωληναρίου διαστάσεων 150Χ12mm, με ετικέτα αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένοι ανά ένας

Συσκευασία
100/1000

037.01.007

Βαμβακοφόροι στυλεοί μεταλλικοί, με rayon , μήκους 150mm, εντός πλαστικού σωληναρίου διαστάσεων 150Χ12mm, με ετικέτα αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένοι, συσκευασμένοι ανά ένας σε blister  

Συσκευασία
150/900

037.01.008

Βαμβακοφόροι στυλεοί πλαστικοί, με rayon,  μήκους 150mm, εντός πλαστικού σωληναρίου διαστάσεων 150Χ12mm με υλικό μεταφοράς STUART, με ετικέτα αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένοι, συσκευασμένοι ανά ένας σε blister  

Συσκευασία
150/900

037.01.018

Βαμβακοφόροι στυλεοί μεταλλικοί, με rayon, μήκους 150mm, εντός πλαστικού σωληναρίου διαστάσεων 150Χ12mm με υλικό μεταφοράς STUART, με ετικέτα αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένοι, συσκευασμένοι ανά ένας σε blister  

Συσκευασία
150/900

037.01.009

Βαμβακοφόροι στυλεοί πλαστικοί, με rayon, μήκους 150mm, εντός πλαστικού σωληναρίου διαστάσεων 150Χ12mm με υλικό μεταφοράς STUART και άνθρακα, με ετικέτα αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένοι, συσκευασμένοι ανά ένας σε blister  

Συσκευασία
150/900

037.01.010

Βαμβακοφόροι στυλεοί πλαστικοί, με rayon,  μήκους 150mm, εντός πλαστικού σωληναρίου διαστάσεων 150Χ12mm με υλικό μεταφοράς AMIES, με ετικέτα αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένοι, συσκευασμένοι ανά ένας σε blister  

Συσκευασία
150/900

037.01.020

Βαμβακοφόροι στυλεοί πλαστικοί, με viscosi, μήκους 150mm, κατάλληλοι για μεταφορα ιών, εντός πλαστικού σωληναρίου διαστάσεων 150Χ12mm οπού στον πυθμένα του υπάρχει σπόγγος εμποτισμένος με το υλικό μεταφοράς, με ετικέτα αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένοι, συσκευασμένοι ανά ένας σε blister 

Συσκευασία
150/900

037.01.022

Βαμβακοφόροι στυλεοί μεταλλικοί, με viscosi, μήκους 150mm, κατάλληλοι για μεταφορα ιών, εντός πλαστικού σωληναρίου διαστάσεων 150Χ12mm οπού στον πυθμένα του υπάρχει σπόγγος εμποτισμένος με το υλικό μεταφοράς, με ετικέτα αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένοι, συσκευασμένοι ανά ένας σε blister 

Συσκευασία
150/900

037.01.021

Βαμβακοφόροι στυλεοί πλαστικοί, με viscosi, μήκους 150mm, κατάλληλοι για μεταφορα Χλαμυδίων, εντός πλαστικού σωληναρίου διαστάσεων 150Χ12mm οπού στον πυθμένα του υπάρχει σπόγγος εμποτισμένος με το υλικό μεταφοράς, με ετικέτα αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένοι, συσκευασμένοι ανά ένας σε blister 

Συσκευασία
150/900

037.02.023

Σωληνάριο με υγρό υλικό μεταφοράς ιών - χλαμυδίων - μυκοπλάσματος - ουρεοπλάσματος  1ml + βαμβακοφόρος στυλεός μεταλλικός με κεφαλή απο Viscose, αποστειρωμένα, συσκευασμένα ανά σετ σε blister, κατάλληλοι για λήψη ρινικοφαρυγγικού επιχρίσματος

Συσκευασία
100/600

037.02.021

Σωληνάριο με υγρό υλικό μεταφοράς ιών - χλαμυδίων - μυκοπλάσματος - ουρεοπλάσματος  1ml + βαμβακοφόρος στυλεός πλαστικός με κεφαλή απο Viscose, με σημείο κοπής, αποστειρωμένα, συσκευασμένα ανά σετ σε blister, κατάλληλοι για λήψη φαρυγγικού και ρινικού επιχρίσματος

Συσκευασία
100/600

037.02.024

Σωληνάρια με υγρό υλικό μεταφοράς ιών - χλαμυδίων - μυκοπλάσματος - ουρεοπλάσματος  1ml + βαμβακοφόρος στυλεός πλαστικός με λεπτή απόληξη, με κεφαλή απο Foam Fine, με σημείο κοπής, αποστειρωμένα, συσκευασμένα ανά σετ σε blister, κατάλληλοι για λήψη ρινικοφαρυγγικού επιχρίσματος

Συσκευασία
100/600
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging