Πιπέτες Ορολογικές πλαστικές CLEARLine

Πιπέτες Ορολογικές πλαστικές CLEARLine®

Πιπέτες Ορολογικές πλαστικές CLEARLine®

- κατασκευασμένες απο υψηλής διαφάνειας πολυστυρένιο 

- με αμφίδρομη βαθμονόμηση (5ml, 10ml, 25ml, 50ml) και αρνητικής βαθμονόμηση για μεγαλύτερη ακρίβεια 

- με φίλτρο 

- RNase-free, DNase-free & Non-pyrogenic

015.03.010

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές 1ml, με διαβάθμιση ανά 0,01ml, αποστειρωμένες, RNase-free, DNase-free & Non-pyrogenic, με φίλτρο, σε ατομική συσκευασία  

Συσκευασία
100/1000

015.03.020

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές 2ml, με διαβάθμιση ανά 0,01ml, αποστειρωμένες, RNase-free, DNase-free & Non-pyrogenic, με φίλτρο, σε ατομική συσκευασία  

Συσκευασία
100/800

015.03.050

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές 5ml, με διαβάθμιση ανά 0,1ml, αποστειρωμένες, RNase-free, DNase-free & Non-pyrogenic, με φίλτρο, σε ατομική συσκευασία  

Συσκευασία
50/300

015.03.100

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές 10ml, με διαβάθμιση ανά 0,1ml, αποστειρωμένες, RNase-free, DNase-free & Non-pyrogenic, με φίλτρο, σε ατομική συσκευασία  

Συσκευασία
50/200

015.03.250

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές 25ml, με διαβάθμιση ανά 0,2ml, αποστειρωμένες, RNase-free, DNase-free & Non-pyrogenic, με φίλτρο, σε ατομική συσκευασία  

Συσκευασία
50/200

015.03.500

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές 50ml, με διαβάθμιση ανά 0,5ml, αποστειρωμένες, RNase-free, DNase-free & Non-pyrogenic, με φίλτρο, σε ατομική συσκευασία  

Συσκευασία
25/100

015.03.910

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές 100ml, με διαβάθμιση ανά 1ml, αποστειρωμένες, RNase-free, DNase-free & Non-pyrogenic, με φίλτρο, σε ατομική συσκευασία  

Συσκευασία
50/50

015.03.012

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές 1ml, με διαβάθμιση ανά 0,01ml, μη αποστειρωμένες

Συσκευασία
250/2000/8000

015.03.022

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές 2ml, με διαβάθμιση ανά 0,01ml, μη αποστειρωμένες

Συσκευασία
250/1000/4000

015.03.052

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές 5ml, με διαβάθμιση ανά 0,1ml, μη αποστειρωμένες

Συσκευασία
200/400/1600

015.03.102

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές 10ml, με διαβάθμιση ανά 0,1ml, μη αποστειρωμένες

Συσκευασία
125/250/1000

015.03.252

Πιπέτες ορολογικές πλαστικές 25ml, με διαβάθμιση ανά 0,2ml, μη αποστειρωμένες

Συσκευασία
50/100/400
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging