Ρύγχη πιπετών

044.01.003

Ρύγχη λευκά 0-10 μl τύπου Cristal

Συσκευασία
1000/25000

044.02.003

Ρύγχη λευκά 0-10 μl για πιπέτες τύπου Gilson

Συσκευασία
1000/10000

044.07.003

Ρύγχη λευκά 0,1-10μL Qualitix Socorex ®  για πιπέτες τύπου Socorex - Brand - Eppendorf - Gilson - Rainin - Sartorius -Thermo - HTL- Labnet-Corning  

Συσκευασία
1000/10000

044.01.004

Ρύγχη λευκά 0,2-20 μl για πιπέτες τύπου Eppendorf-Gilson-HTL-Nichiryo-Finnpipette

Συσκευασία
1000/

044.01.001

Ρύγχη κίτρινα 0-200 μl για πιπέτες τύπου Eppendorf-Brand-Socorex 

Συσκευασία
1000/25000

044.02.001

Ρύγχη κίτρινα 0-200 μl για πιπέτες τύπου Gilson 

Συσκευασία
1000/25000

044.03.001

Ρύγχη λευκά 0-200 μl τύπου OXFORD SLIM long model 

Συσκευασία
1000/15000

044.04.001

Ρύγχη λευκά 0-200 μl για πιπέτες τύπου MLA

Συσκευασία
1000/25000

044.07.001

Ρύγχη λευκά 0-200μL Qualitix Socorex ®  για πιπέτες τύπου Socorex - Brand - Eppendorf - Gilson - Rainin - Sartorius -Thermo - HTL- Labnet-Corning  

Συσκευασία
1000/10000

044.01.002

Ρύγχη μπλε 200-1000 μl για πιπέτες τύπου Eppendorf-Gilson-Brand-Socorex 

Συσκευασία
500/10000

044.03.002

Ρύγχη μπλε 200-1000 μl για πιπέτες τύπου Oxford

Συσκευασία
1000/10000

044.02.002

Ρύγχη μπλε 100-1000 μl για πιπέτες τύπου Gilson-Eppendorf-HTL-Socorex -Nichiryo

Συσκευασία
1000/10000

044.07.002

Ρύγχη λευκά 100-1000μL Qualitix Socorex ®  για πιπέτες τύπου Socorex - Brand - Eppendorf - Gilson - Rainin - Sartorius -Thermo - HTL- Labnet-Corning  

Συσκευασία
1000/10000

044.01.005

Ρύγχη λευκά 1000-5000 μl για πιπέτες τύπου Eppendorf-Oxford-Biohit-HTL

Συσκευασία
250/2000

044.02.004

Ρύγχη γαλάζια 1000-5000 μl για πιπέτες τύπου Gilson-Socorex-Nichiryo

Συσκευασία
250/2000

044.07.005

Ρύγχη λευκά 500-5000μL Qualitix Socorex ®  για πιπέτες τύπου Socorex-Gilson-HTL- Labnet-Corning  

Συσκευασία
250/500

044.07.010

Ρύγχη λευκά 1000-10000μL Qualitix Socorex ®  για πιπέτες τύπου Socorex - Thermo  

Συσκευασία
100/300

044.99.001

Κουτιά φύλαξης & αποστείρωσης ρυγχών 10/200ul Socorex

 
Συσκευασία
1/10

044.99.002

Κουτιά φύλαξης & αποστείρωσης ρυγχών 1000ul Socorex

 
Συσκευασία
1/6

044.99.003

Κουτιά φύλαξης & αποστείρωσης ρυγχών 10ml Socorex

 
Συσκευασία
1/4
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging