Αντικειμενοφόρες πλάκες Κίνας

Αντικειμενοφόρες πλάκες Κίνας

Αντικειμενοφόρες πλάκες Κίνας

010.11.001

Αντικειμενοφόρες πλάκες ατρόχιστες 

Συσκευασία
50/2500

010.11.002

Αντικειμενοφόρες πλάκες τροχισμένες, με κομμένες γωνίες (45ο)

Συσκευασία
50/2500

010.11.004

Αντικειμενοφόρες πλάκες τροχισμένες, με κομμένες γωνίες (45ο) και εσμύρισμα

Συσκευασία
50/2500

010.11.005

Αντικειμενοφόρες πλάκες COLOR FROST τροχισμένες, με κομμένες γωνίες (45ο) και λευκό περιθώριο

Συσκευασία
50/2500
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging