Πλάκες παρατήρησης ιζημάτων ούρων

Πλάκες παρατήρησης ιζημάτων ούρων

Πλάκες παρατήρησης ιζημάτων ούρων

- πλαστικές 

- 10 θέσεων 

076.01.002

Πλάκα παρατήρησης ιζημάτων ούρων “FAST READ 102”, 10 θέσεων 

Συσκευασία
100/1000
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging