Κουτιά για κρυοφιαλίδια

Κουτιά για κρυοφιαλίδια

Κουτιά για κρυοφιαλίδια

042.02.012

Κουτιά για κρυοφιαλίδια 1-2ml (εσωτερικού και εξωτερικού πώματος) πλαστικά (polycarbonate), 25 θέσεων, με καπάκι (με τυπωμένη αρίθμηση), διαστάσεων 76Χ76Χ52mm

Συσκευασία
1/8/48

042.02.001

Κουτιά για κρυοφιαλίδια 1-2ml (εσωτερικού και εξωτερικού πώματος) πλαστικά, 81 θέσεων, με καπάκι (με τυπωμένη αρίθμηση), διαστάσεων 132Χ132Χ52mm, από polycarbonate

Συσκευασία
1/5/40

042.02.011

Κουτιά για κρυοφιαλίδια 1-2ml (εσωτερικού πώματος) πλαστικά (polycarbonate), 100 θέσεων, με καπάκι (με τυπωμένη αρίθμηση), διαστάσεων 132Χ132Χ52mm

Συσκευασία
1/5/40

042.02.003

Κουτιά για κρυοφιαλίδια 3-4ml (εξωτερικού πώματος) & 5ml (εσωτερικού και εξωτερικού πώματος) πλαστικά (polycarbonate), 81 θέσεων, με καπάκι (με τυπωμένη αρίθμηση), διαστάσεων 132Χ132Χ94mm

Συσκευασία
1/4/32

042.02.020

Κουτιά για κρυοφιαλίδια 1-2ml χάρτινα, 81 θέσεων, με καπάκι (με τυπωμένη αρίθμηση), διαστάσεων 132Χ132Χ50mm

Συσκευασία
1/5

042.02.021

Κουτιά για κρυοφιαλίδια 1-2ml χάρτινα, 100 θέσεων, με καπάκι (με τυπωμένη αρίθμηση), διαστάσεων 132Χ132Χ50mm

Συσκευασία
1/5

042.02.022

Κουτιά για κρυοφιαλίδια 3-4-5ml χάρτινα, 100 θέσεων, με καπάκι (με τυπωμένη αρίθμηση), διαστάσεων 132Χ132Χ75mm

Συσκευασία
1/5
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging