Σωληνάρια πλαστικά, τύπου Eppendorf, ClearLine, με κουμπωτό πώμα ασφαλείας ClearLock

Σωληνάρια πλαστικά, τύπου Eppendorf, ClearLine®, με κουμπωτό πώμα ασφαλείας ClearLock®

Σωληνάρια πλαστικά, τύπου Eppendorf, ClearLine®, με κουμπωτό πώμα ασφαλείας ClearLock®

- με επίπεδο πώμα ασφαλείας ClealLock® για την αποφυγή ανεπιθύμητου ανοίγματος και εξάτμισης του περιεχομένου κατα τη διάρκεια μακράς αποθήκευσης

                                                                          - με δυνατότητα εγγραφής στο πώμα 

                                                                          - με δυνατότητα φυγοκέντρισης  0,5ml - 1,5 ml – 2 ml 17.500 rpm - 30.000 x g; 5 ml 14.200 rpm – 21.000 x g

                                                                          - ανθεκτικά σε θερμοκρασίες  -80oC +100 oC

                                                                          - αποστειρώσιμα στους 121oC για 20 λεπτά                    

                                                                          - βαθμονομημένα, με χώρο αναγραφής στοιχείων 

                                                                          - κατάλληλα για εφαρμογές PCR και άλλες εφαρμογές μοριακής βιολογίας

                                                                          - κατασκευασμένα απο πολυπροπυλένιο σε Clean Room Class ISO 8 (UNI EN ISO 14644- 1). Class 100000

                                                                            (US FED STD209E)

                                                                          - CLEARLINE® (Dna/Dnase/Rnase/Atp/Pyrogen/PCR inhibitors free) 

012.14.013

Σωληνάρια πλαστικά 0,5ml τύπου Eppendorf με κουμπωτό πώμα ασφαλείας ClearLock®, αριθμημένα, με κωνικό πυθμένα, CLEARLINE (Dna/Dnase/Rnase/Atp/Pyrogen/PCR inhibitors free)  

Συσκευασία
1000/10000

012.14.011

Σωληνάρια πλαστικά 1,5ml τύπου Eppendorf με κουμπωτό πώμα ασφαλείας ClearLock®, αριθμημένα, με κωνικό πυθμένα, CLEARLINE (Dna/Dnase/Rnase/Atp/Pyrogen/PCR inhibitors free)  

Συσκευασία
1000/10000

012.14.014

Σωληνάρια πλαστικά 2ml τύπου Eppendorf με κουμπωτό πώμα ασφαλείας ClearLock®, αριθμημένα, με στρογγυλό πυθμένα, CLEARLINE (Dna/Dnase/Rnase/Atp/Pyrogen/PCR inhibitors free)  

Συσκευασία
1000/10000

012.14.018

Σωληνάρια πλαστικά 5ml τύπου Eppendorf με κουμπωτό πώμα ασφαλείας ClearLock®, αριθμημένα, με κωνικό πυθμένα, CLEARLINE (Dna/Dnase/Rnase/Atp/Pyrogen/PCR inhibitors free)  

Συσκευασία
500/3000
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging