Σωληνάρια τύπου Eppendorf με κουμπωτό πώμα

Σωληνάρια τύπου Eppendorf με κουμπωτό πώμα

Σωληνάρια τύπου Eppendorf με κουμπωτό πώμα

- με επίπεδο πώμα για δυνατότητα γραφής

- ανθεκτικά σε φυγοκέντριση έως 25000xg ή 16400 rmp και σε θερμοκρασίες -80oC + 100oC

- βαθμονομημένα

- με δυνατότητα αποστείρωσης στους 121oC για 20 λεπτά

- από πολυπροπυλένιο 

012.14.003

Σωληνάρια πλαστικά 0,5ml τύπου Eppendorf με κουμπωτό πώμα, αριθμημένα, με κωνικό πυθμένα

Συσκευασία
1000/10000

012.14.001

Σωληνάρια πλαστικά 1,5ml τύπου Eppendorf με κουμπωτό πώμα, αριθμημένα, με κωνικό πυθμένα

Συσκευασία
500/10000

012.14.004

Σωληνάρια πλαστικά 2ml τύπου Eppendorf με κουμπωτό πώμα, αριθμημένα, με στρογγυλό πυθμένα

Συσκευασία
1000/10000

012.24.001

Σωληνάρια πλαστικά 0,2ml για PCR με κουμπωτό επίπεδο πώμα, με κωνικό πυθμένα, RNase / DNase free 

Συσκευασία
1000/10000

012.24.002

Σωληνάρια πλαστικά 0,2ml για PCR με κουμπωτό θολωτό πώμα, με κωνικό πυθμένα, RNase / DNase free 

Συσκευασία
1000/10000

012.24.030

Σωληνάρια πλαστικά 0,2ml για PCR, σε συστοιχία των 8 σωληναρίων, με θολωτό, κουμπωτό, μη ενσωματωμένο πώμα, Human DNA / DNase / RNase free  

Συσκευασία
250/

012.24.031

Σωληνάρια πλαστικά 0,2ml για PCR, σε συστοιχία των 8 σωληναρίων, με επίπεδο, κουμπωτό, μη ενσωματωμένο πώμα, Human DNA / DNase / RNase free  

Συσκευασία
250/

013.08.001

Στατω πλαστικά (pp) για σωληνάρια eppendorf 1,5ml & 2ml 100θ, αποστειρώσημα, διαστάσεων 100X263X45mm

Συσκευασία
1/1

042.22.011

Κουτιά πλαστικά (PP) για σωληνάρια eppendorf 100θ, ανθεκτικα σε θερμοκρασίες απο -90oC - + 121oC, διαστάσεων 141X15X55mm

Συσκευασία
1/5
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging