Σωληνάρια πλαστικά για διαχωρισμό ορού

Σωληνάρια πλαστικά για διαχωρισμό ορού

Σωληνάρια πλαστικά για διαχωρισμό ορού

- κατασκευασμένα απο πολυμεθακρυλικό μεθύλιο (PMMA) ή πολυπροπυλένιο (PP)  

                                                                          - με επιταχυντή και κόκκους ή Gel 

012.06.002

Σωληνάρια πλαστικά (PMMA) 86X12mm, 5ml, με κόκκους και επιταχυντή    

Συσκευασία
50/1000

012.06.012

Σωληνάρια πλαστικά (PP) 86X12mm, 5ml, με κόκκους και επιταχυντή    

Συσκευασία
50/1000

012.06.001

Σωληνάρια πλαστικά (PMMA) 100X16mm, 10ml, με κόκκους και επιταχυντή    

Συσκευασία
50/1000

012.06.011

Σωληνάρια πλαστικά (PP) 100X16mm, 10ml, με κόκκους και επιταχυντή    

Συσκευασία
50/1000

012.07.002

Σωληνάρια πλαστικά (PMMA) 86X12mm, 5ml, με κόκκους και επιταχυντή    

Συσκευασία
50/1000

012.07.001

Σωληνάρια πλαστικά (PMMA) 100X16mm, 10ml, με Gel και επιταχυντή    

Συσκευασία
50/1000
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging