Σωληνάρια πλαστικά με 3K EDTA

Σωληνάρια πλαστικά με 3K EDTA

Σωληνάρια πλαστικά με 3K EDTA

- κατασκευασμένα απο πολυπροπυλένιο (PP)

                                                                          - για γενική αίματος

012.10.003

Σωληνάρια 56×12 mm με K3 EDTA, για 1 ml αίμα, με πράσινο πώμα

Συσκευασία
50/1500

012.10.002

Σωληνάρια 56×12 mm με K3 EDTA για 2,5 ml αίμα, με πράσινο πώμα

Συσκευασία
50/1500

012.10.001

Σωληνάρια 60×16 mm με K3 EDTA για 2,5 ml αίμα, με πράσινο πώμα

Συσκευασία
50/1500

012.10.007

Σωληνάρια 86×12 mm με K3 EDTA για 5 ml αίμα, με πράσινο πώμα

Συσκευασία
50/1000
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging