Σωληνάρια υάλινα borosilicate glass

Σωληνάρια υάλινα borosilicate glass

Σωληνάρια υάλινα borosilicate glass

- κατασκευασμένα απο 51 expansion borosilicate glass, σύμφωνα με το πρότυπο USP Type I και ASTM E438, Type I, Class B,

- αποστειρώσιμα 

012.02.050

Σωληνάρια υάλινα (Boro glass) KAHN, διαστάσεων 75X12mm, 5-6ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
250/1000

012.02.020

Σωληνάρια υάλινα (Boro glass) WASSERMAN, διαστάσεων 100X13mm, 7-10ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
250/1000

012.02.040

Σωληνάρια υάλινα (Boro glass) φυγοκέντρου στρογγυλά, διαστάσεων 100X16mm, 10-15ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
250/1000

012.02.010

Σωληνάρια υάλινα (Boro glass) δοκιμαστικά, διαστάσεων 150X16mm, 20-23ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
250/1000

012.01.010

Σωληνάρια υάλινα (Boro glass) δοκιμαστικά, διαστάσεων 150X16Χ0,5-0,6mm, 20-23ml, με χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
250/1000

012.02.100

Σωληνάρια υάλινα (Boro glass), διαστάσεων 150X18mm, 28,5ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
125/500

012.02.090

Σωληνάρια υάλινα (Boro glass), διαστάσεων 150X20mm, 36ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
100/100
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging