Σωληνάρια υάλινα Soda glass

Σωληνάρια υάλινα Soda glass

Σωληνάρια υάλινα Soda glass

- κατασκευασμένα απο 90 expansion soda-lime glass, σύμφωνα με το πρότυπο USP Type III

012.01.060

Σωληνάρια υάλινα (Soda glass) RIA, διαστάσεων 75X10X0,5-0,6mm, 4-5ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
250/1000

012.01.050

Σωληνάρια υάλινα (Soda glass) KAHN, διαστάσεων 75X12X0,5-0,6mm, 5-6ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
250/1000

012.01.021

Σωληνάρια υάλινα (Soda glass) WASSERMAN, διαστάσεων 100X13mm, 7-10ml, με χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
520/3120

012.01.022

Σωληνάρια υάλινα (Soda glass) WASSERMAN, διαστάσεων 100X13X0,5-0,6mm, 7-10ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
250/1000

012.01.040

Σωληνάρια υάλινα (Soda glass) φυγοκέντρου στρογγυλά, διαστάσεων 100X16X0,6-0,7mm, 10-15ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
250/1000

012.01.042

Σωληνάρια υάλινα (Soda glass) φυγοκέντρου κωνικά, διαστάσεων 100X16-17mm, 12ml, με χείλος, με κωνικό πυθμένα 

Συσκευασία
80/80

012.01.043

Σωληνάρια υάλινα (Soda glass) φυγοκέντρου κωνικά, διαστάσεων 100X16-17mm, 12ml, με χείλος, με κωνικό πυθμένα, βαθμονομημένα (3-10ml) ανα 0,5ml 

Συσκευασία
95/95

012.01.011

Σωληνάρια υάλινα (Soda glass) δοκιμαστικά, διαστάσεων 150X16X0,6-0,7mm, 20-23ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
250/1000

012.01.092

Σωληνάρια υάλινα (Soda glass), διαστάσεων 150X18X0,8-0,9mm, 28,5ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
125/500

012.01.082

Σωληνάρια υάλινα (Soda glass), διαστάσεων 200X24-25mm, 75ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
48/48

012.01.080

Σωληνάρια υάλινα (Soda glass), διαστάσεων 200X28-30mm, 100ml, χωρίς χείλος, με στρογγυλό πυθμένα 

Συσκευασία
48/48
Print
logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging